Allmänna användarvillkor

Copyright

Semler Gruppen har upphovsrätten till allt material på semlerpremium.se.
Material från webbplatsen får inte kopieras, reproduceras, återutsändas eller överföras, och inte heller får bilder och logotyper användas på andra webbplatser eller någon annanstans utan Semler Gruppens skriftliga medgivande.

Allmänna villkor
Vi förbehåller oss i allmänhet rätten att göra misstag och utelämnanden. Vi strävar efter att innehållet ska vara uppdaterat, men vi kan inte garantera att innehållet alltid är fullständigt eller korrekt. Semlerpremium.dk kan inte betraktas som en komplett guide till våra produkter och tjänster.

Disclaimer
Semler Gruppen förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst utan föregående meddelande. Vi garanterar inte eller är ansvariga för riktigheten av information om semlerpremium.se.

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att semlerpremium.se inte innehåller virus, trojanska hästar eller liknande. Semler Gruppen lämnar dock inga garantier för detta och frånsäger sig allt ansvar för förluster till följd av skadliga program som mottagits från webbplatsen eller via filer som kan laddas ner från semlerpremium.se.

Semler Gruppen ansvarar inte för anspråk relaterade till funktionaliteten eller tillvägagångssättet för semlerpremium.se.

Personuppgifter
Alla personuppgifter som samlas in under besök på vår webbplats behandlas i enlighet med gällande lagkrav när som helst (läs mer om användningen av cookies här).

Semlerpremium.se kan innehålla länkar till andra webbplatser vars innehåll inte är under vår kontroll, och Semler Gruppen kan inte hållas ansvarig på något sätt för innehållet på dessa webbplatser.

Ändring av villkor
Semler Gruppen förbehåller sig rätten att fortlöpande ändra dessa villkor och publicera nya versioner på semlerpremium.se. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om gällande förhållanden. Fortsatt användning av semlerpremium.se innebär att de ändrade riktlinjerna godkänns.

Användningen av semlerpremium.se regleras av dansk lag, och tvister eller tvister måste hanteras av danska domstolar.